flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб до приміщення Покровського районного суду

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Покровського

районного суду Дніпропетровської

області від 21.02.2020 № 5-а

(зі змінами відповідно до наказу   від    22.04.2020 року № 15-а)

 

 

ПРАВИЛА

 

    пропуску осіб до приміщення Покровського районного

суду Дніпропетровської  області та на його територію транспортних засобів

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Покровському районному суді Дніпропетровської області працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до приміщення суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до приміщення суду обладнано пункт пропуску, який обладнано стаціонарним метало детектором арочного типу, засобами відеонагляду і зв’язку та ручним металошукачем.

1.6. Службовий вхід до приміщення суду обладнано пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до приміщення суду, а також винесення таких цінностей за його межі здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату суду чи особою, яка виконує його обов’язки.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, після пункту пропуску обладнуються камери схову.

1.9. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби судової охорони у Дніпропетровській області, що здійснює охорону, а також на голову суду, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду які інформують начальника Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.10. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні суду перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи:

понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 год.

п'ятниця  з 08:00 до 16:00 год.

перерва з 12:00 до 12:45 год.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голови суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду.

2.5. Голови, заступники голів судів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6.Працівники апарату Покровського районного суду Дніпропетровської області пропускаються до суду в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату суду пропускаються до приміщення суду згідно зі списком, затвердженим керівником апарату суду чи заступником керівника апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

1) працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

2) особи, які беруть участь у розгляді справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

3) інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні Покровського районного суду Дніпропетровської області (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

4) особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

5) особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду або керівником апарату суду після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату Покровського районного суду Дніпропетровської області, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.9.Допуск іноземців чи осіб без громадянства до приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату суду або його заступника.

2.10. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів», відповідним процесуальним законодавством України.

2.11.До приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.12. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності - працівника Служби.

2.13. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, чергового підрозділу Служби.

2.14. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області та не є працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду).

2.15. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні суду, можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих будинках (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.17. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні у приміщенні суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.18. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Покровського районного суду Дніпропетровської області

 

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію Покровського районного суду Дніпропетровської області здійснюється через задній двір через металеві ворота, які зачиняються на замок. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду).

3.2.На територію суду пропускаються:

          1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні),засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби суду (згідно зі списками, затвердженими головою суду або керівником апарату суду);

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників суду за списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, працівника суду;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду або керівника апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщення суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом працівника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

1) в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

2) вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) судів.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до Покровського районного суду Дніпропетровської області

 

         4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням керівника відповідного органу.

4.2. Забороняється пропуск до приміщення Покровського районного суду Дніпропетровської області осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби;

10) осіб у надзвичайно забрудненому та в пляжному стилі одягу.

4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється  пропуск до приміщення суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

 

Додаток 1

 

 

ЖУРНАЛ

відвідувачів Покровського районного суду Дніпропетровської області

 

 

 

 

 

Розпочато ______________20__ року

 

Закінчено ______________ 20__ року

 

 

 

 

Продовження додатка 1

 

 

№ з/п

Дата та час входу

Прізвище, ім’я по батькові (без скорочень)

Назва та номер документа, що посвідчує особу

Номер службового кабінету, залу судового засідання тощо

Дата та час виходу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

ЖУРНАЛ

в’їзду (виїзду) транспортних засобів

на (з) територію (-ї) Покровського районного суду Дніпропетровської області

 

 

 

 

 

            Розпочато ______________20__ року

          

           Закінчено ______________20___ року

 

 

Продовження додатка 2

 

 

№ з/п

Дата та час заїзду

Модель та державний номер транспортного засобу

Прізвище, ім'я по батькові водія

Назва та номер документа, що посвідчує особу

Дата та час виїзду

1

2

3

4

5

6